Helló Körmend, a kábeltelevízió új szolgáltatója a JuPiNet!

Tájékoztató a Körmendi ügyfeleink számára

A helyi cég fogalmát Körmenden nem kell magyarázni: helyi szóda a legjobb a fröccshöz, helyi kosárlabda pedig a legizgalmasabb, aminek szurkolni lehet. A helyi csapat mindig a legtöbbet adja és akkor is a miénkként gondolunk a csapatra, ha néha cserélődnek is a pályára kiálló arcok. A helyi csapat és a helyi termékek nem véletlenül jobbak: helyi emberek készítik, helyi emberek dolgoznak vele, akik a barátaiknak, szomszédjaiknak és ismerőseiknek a legtöbbet akarják adni.

Hosszú idő után a Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet és partnere a JuPiNet Távközlési Kft. újra a legtöbbet akarja adni Önnek és családjának, ahogy ez kötelességünk, és következőket kell tudnia mindenképpen erről:

  • Cégünk jelentős fejlesztésekre készül Körmend településen, amelynek első lépése, hogy Önök is csatlakoznak hozzánk, mint ügyfeleink.
  • Célunk az, hogy 2020. év elején már száznál több digitális csatorna, valamint a jelenlegi internetsebességek többszörösének bevezetéséről, kedvezményes csomagajánlatokról tájékoztathassuk Önt. Ennek első lépése ez az átállás.
  • Ezen levelünkkel most a türelmét és bizalmát kérjük a következő hónapokban: az Ön elvárásainak megfelelő, modern hálózatot és szolgáltatást építünk.

Önnek, mint meglévő ügyfelünknek a következőre kell mindenképpen figyelnie:

  • 2019.november 1. pénteki napon megtörténik az átállás.
  • Az átállás elsősorban adminisztratív: csak szolgáltató személye, és befizetés adatai, helyei változnak, a számlalevél a JuPiNet Távközlési Kft.-től fog érkezni, aki az Ön új kábeltelevíziós szolgáltatója lesz. A csatornák, azok frekvenciái, sorszáma ebben az évben még nem változik.
  • Az ügyfélszolgálat helyszíne, elérhetősége, a kollégák, akikkel találkozik és ügyet intéz változatlanok maradnak.

Amennyiben Ön csoportos beszedéssel, vagy rendszeres utalással teljesíti a számláit, úgy kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, hiszen a meglévő beállításai és banki hozzájárulása nem lesz megfelelő az átállást követően. Cégünk ezen fizetési formák esetén e-számla megoldást ajánlj, és az új bankszámlaszám és számlavezető bankunk pedig a következő: K&H Bank Zrt. 10402702-50515755-51841013, a csoportos beszedés esetén a cégazonosító pedig A14998036.

A Kör-Kábeltelevíziós Szolgáltató Szövetkezet és partnere a JuPiNet Távközlési Kft. helyi szolgáltatók: versenytársaikkal szemben, mi Önnek és Önért dolgozunk. Mi és kollégáink ugyanabba a boltba járunk bevásárolni, mint Ön, és ugyanazokban a problémákban osztozunk a hétköznapokban: a jövőre elindítandó új csatornákat gondosan válogatjuk össze, hiszen mi is ezt fogjuk nézni. Az új árakat a helyi emberek pénztárcájához mérjük, hiszen mi is ezeket fogjuk fizetni./p Az új hálózatot és annak szolgáltatásait pedig Önnek és családjának fogjuk építeni, még hosszú évekig pedig reméljük, hogy ügyfelünknek mondhatjuk és megköszönhetjük az elmúlt években tanúsított türelmét.

Azt kérem Önöktől, hogy bizalmukat ne adják csak úgy: keressenek minket. Azt kérem Önöktől, hogy bátran kérdezzenek minket: mikor közösen állunk sorba a helyi boltban, vagy éppen Ön mellett várjuk a vonatot, bátran kérdezzenek engem és kollégáimat, hogy mikor érkeznek az új csatornák. Hogy mikor lesz gyorsabb az internet. Hogy mikor lesz majd hétezer forintért az Ön családjának száznál több csatornája, legalább 60 Mbps letöltési sebességű internete, a tévék számától függetlenül, korlátlanul, rejtett költségek nélkül. A körmendi hálózat ugyanis minden körmendié egyaránt, és minden körmendi lakosnak része és köze van a hálózat sikeréhez.

Amennyiben további kérdései merültek fel, a jupinet.hu weboldalon, a Körmend, Szabadság tér 12. címen található ügyfélszolgálatunkon, és természetesen a korábbi 94/412-013 valamint az új+1251 telefonszámon állunk rendelkezésére, azonban ne feledje: a mostani levelünk sokkal nagyobb változások kezdetét jelenti, amelyek jövő évben újra azzá a hálózattá teszik a körmendit, amely az elsőnek jut az eszükbe, amire mindenki gondol, ami az alapvető.

Bálint Péter
JuPiNet Távközlési Kft.
Marketing&Értékesítés

Továbbiakban tájékoztatjuk meglévő ügyfeleinket, hogy a JuPiNet Távközlési Kft. 2019.11.01. napi hatállyal módosítja a kábeltelevíziós szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeit, szolgáltatási terület bővülés miatt. A változás érintett pontjai. 1.sz melléklet: Ügyfélszolgálat és hibabejelentő szolgálat elérhetősége (cím, telefonszám, nyitvatartási idő) 2.sz melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén. 4.sz melléklet: Előfizetői szolgálataások és azok díjai,m egyéb díjak, költségtérítések, díjmeghatározások. Az ÁSZF-ek teljes szövege megtekinthetőek ügyfélszolgálatainkon és a www.jupinet.hu oldalon. Amennyiben a módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezések tartalmaz, az előfizető az értesítésből számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizető szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést ilyen esetben akkor, ha az előfizető szerződést a határozott időtartamból eredő kedvezmények figyelembevételével kötött meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti és az előfizető felmondja a határozott időtartamú előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Ebben az eseteben a szerződés felmondási ideje legfeljebb 8 nap lehet, a szolgáltató az igénybe vett kedvezményeket a felmondási idő lejártáig jogosult felszámítani.