Top 10 legtöbbet feltett kérdés az átállásról

koax, kábel, satöbbi

A kiosztásunk Szentgotthárd, Magyarlak, Rábagyarmat, Csörötnek, Szakonyfalu, Felsőszölnök, Alsószölnök, Körmend településeken - 2020.09.01 napot követően

A JuPiNet Távközlési Kft. megújítja a szentgotthárdi járás hálózatait, bátran töltse le a tájékoztatókat hogy mire és milyen áron számíthat.

Bálint Péter
JuPiNet Távközlési Kft.
Marketing&Értékesítés

Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók.A módosított ÁSZF-ek a JuPiNet Távközlési Kft. mindenkori ügyfélszolgálatain és a www.jupinet.hu weboldalon elérhetőek. Eht 132. § (4), (5) bek.: (4) „Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti esetekben jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint, a rendeletben meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.