Egyszerűbb számlázás, érkező fejlesztések!

Tájékoztató GotthárdTV-s ügyfeleink számára

A következő hónaptól, Ön a JuPiNet Távközlési Kft. ügyfele. Szentgotthárdon a továbbiakban a JuPiNet Távközlési Kft. a kizárólagos szolgáltató hálózaton, minden szolgáltatást egy cég által kerül biztosításra. A havonta érkező számlák szintén a JuPiNet Távközlési Kft. levelében fognak érkezni. Ahhoz, hogy a hálózatot fejleszteni tudjuk, ez egy szükséges lépés, amivel kapcsolatban egy fontos dolgot kérünk Önöktől, amihez ki sem kell mozdulni otthonról: maradjunk mi Önöknek Városi Tévé. Pontosabban, az Önök szentgotthárdi Városi Tévéje. Cégünk és kollégái számára fontos az, írjunk bármit is a borítékra, úgy gondoljanak ránk továbbra is mint a hazai csapat, a helyi cég. Cserébe mi továbbra is úgy végezzük a dolgunkat, hogy a barátainknak, szomszédjainknak, családtagjainknak szolgáltatunk, akik számára minél többet kell minden évben adnunk, és minél gyorsabbat.

Hosszú idő után a Szentgotthárdi Városi Televízió és partnere a JuPiNet Távközlési Kft. újra a legtöbbet akarja adni Önnek és családjának, ahogy ez kötelességünk, és következőket kell tudnia mindenképpen erről:

  • Cégünk jelentős fejlesztésekre készül Szentgotthárd településen, amelynek következő lépése, hogy Önök is csatlakoznak hozzánk, mint ügyfeleink. Célunk az, hogy 2020. év során több digitális csatorna, valamint a jelenlegi internetsebességek többszörösének bevezetéséről, kedvezményes csomagajánlatokról tájékoztathassuk Önt. Ennek szükséges lépése a cégeink portfóliótisztítása, amelyet követően a hálózat szolgáltatója és kizárólagos üzemeltetője a JuPiNet Távközlési Kft.
  • A GotthárdTV többi üzletága változatlan marad, azaz továbbra is a három járás legnagyobb elérésű médiumaként fog működni, a megszokott módon üzemelve, heti híradóval jelentkezve.
  • Ezen levelünkkel most a türelmét és bizalmát kérjük a következő hónapokban: az Ön elvárásainak megfelelő, modern hálózatot és szolgáltatást építünk.

Önnek, mint meglévő ügyfelünknek a következőre kell mindenképpen figyelnie:

  • 2020.június 1. napon megtörténik az átállás.
  • Az átállás elsősorban adminisztratív: csak szolgáltató személye, és befizetés adatai, módjai változnak, a számlalevél a JuPiNet Távközlési Kft.-től fog érkezni, aki az Ön új internet és kábeltelevízió szolgáltatója lesz. A csatornák, azok frekvenciái, sorszáma, az internet sebessége még nem változik. Amennyiben nincs a meglévő JuPiNet ügyfélazonosítója, úgy új egyedi azonosítót kap cégünktől, amelyet a június hónap elején érkező számlalevélen fog megtalálni.
  • Az ügyfélszolgálat helyszíne, elérhetősége, a kollégák, akikkel találkozik és ügyet intéz változatlanok maradnak. Önnek szerződéskötési vagy más feladata nincs, nem szükséges kimozdulnia otthonról.
  • Noha a számlázás megindul, egészen május utolsó napjáig biztosítjuk Önnek a lehetőséget, hogy hűségidő vagy csomagra váltással csökkentse a fizetendő díjat, és olyan szerződést kössön, amely Önnek szimpatikus.

Amennyiben ezt néhány pontot megjegyzi, nem érheti probléma.

Amennyiben további kérdései merültek fel, a jupinet.hu weboldalon, a Széll Kámán tér 6. címen található ügyfélszolgálatunkon, és természetesen a korábbi 94/380-794 valamint a 1251 telefonszámon állunk rendelkezésére, azonban ne feledje: a mostani levelünk sokkal nagyobb változások kezdetét jelenti, amelyek az évben újra azzá a hálózattá teszik a szentgotthárdit, amely az elsőnek jut az eszükbe, amire mindenki gondol, ami az alapvető.

A JuPiNet Távközlési Kft. megújítja a körmendi hálózatot, bátran töltse le a tájékoztatókat hogy mire és milyen áron számíthat.

Bálint Péter
JuPiNet Távközlési Kft.
Marketing&Értékesítés

Az előfizetőket megillető jogosultságok alább olvashatók.A módosított ÁSZF-ek a JuPiNet Távközlési Kft. mindenkori ügyfélszolgálatain és a www.jupinet.hu weboldalon elérhetőek. Eht 132. § (4), (5) bek.: (4) „Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerinti esetekben jogosult az előfizetői szerződést egyoldalúan módosítani, köteles a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az előfizetőket e törvényben foglaltak szerint, a rendeletben meghatározott tartalommal értesíteni, az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. (5) Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz - így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma - az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.